تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - دفاع فرانسه قسمت سوم
چهارشنبه 11 دی 1387

دفاع فرانسه قسمت سوم

   نوشته شده توسط: خلیل حسینی    نوع مطلب :آموزش ،

The French Defense

متن كامل این مقاله را می توانید بصورت PDF از لینك موجود در پیوندهای روزانه دریافت نمایید. 

انتخاب های دیگر سفید در دومین حركت خود

سفید پس از 1.e4 e6 الزامی به انجام حركت 2.d4 ندارد، هر چند این حركت بدون شك بهترین انتخاب در این وضعیت محسوب می شود. در قسمت سوم این مقاله تعدادی از انتخاب های مرسوم سفید در حركت دوم را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. همچنین تعدادی از ادامه های جابجا شده را نیز بررسی خواهیم كرد كه در نهایت به یكی از شاخه های این شروع منجر می شوند. 

پس از 1.e4 e6 سفید بجای 2.d4 از انتخاب های متعددی برخوردار است كه عبارتند از:  2.Qe2 ادامه ی چیگورین؛ 2.d3 منجر به حمله ی هندی شاه؛ و 2.Nf3 منجر به شاخه ی دو اسب. هیچیك از این ادامه ها را نمی توان بصورت قطعی برای سفید امید بخش تلقی نمود اما بازیكن دفاع فرانسه باید در هر شرایطی آمادگی رویارویی با آنها را باشد.

·         2.Qe2 مطلوب استاد روس چیگورین (1908-1850). 

سفید در تلاش برای انصراف سیاه از 2...d5 گسترش فیل شاه خود را محدود می كند. بهترین پاسخهای سیاه عبارتند از  2...c5 و 2...Be7. 

سیاه با2...c5  قصد دارد از حركت d4 سفید جلوگیری كند. بازی ممكن است اینگونه ادامه یابد: 

3.g3 Nc6  4.Nf3 g6  5.Bg2 Bg7  6.0-0 Nge7  7.d3 0-0  8.Nbd2 d6

سفید آماده ی پیشروی در جناح شاه با  Nh4و f4 است، سیاه نیز مركز را شكافته و ...d5 حركتی است كه می توان بازی نمود.

·         2...Be7 و تمایل چیگورین به بازی 3.b3

اگر چه از نظر من ادامه ی زیر بهتر به نظر می رسد:

3.Nf3 d5  4.d3 Nf6  5.g3 0-0  6.Bg2 c5  7.e5 Nfd7

سفید چشم انداز تهاجمی خوبی در برابر وضعیت قلعه ی سیاه داشته و از خلق یك هدف برای سیاه در مركز اجتناب كرده است. پیاده ی موجود در e5 به خوبی فضای بازی سیاه را تنگ كرده و سیاه نیز هر چه زودتر با حركت شكافنده ی …f6 به آن حمله ور خواهد شد.

·         2.d3 شاید منجر به حمله ی هندی شاه شود.

بازی ممكن است اینگونه ادامه یابد:

2...d5  3.Nd2 Nf6  4.Ngf3 c5  5.g3 Nc6  6.Bg2 Be7  7.0-0

سفید از اعمال فشار بی درنگ بر وضعیت سیاه خودداری كرده و بار دیگر آماده است تا در جناح شاه بازی كند، سیاه نیز همچنان مشكل گسترش فیل وزیر خود را دارد اگر چه از سیمای پوزیسیونی خوبی برخوردار است. من تجارب زیادی روی این نوع پوزیسیونها ندارم اما این وضعیت حتی برای من جالب توجه به نظر می رسد.

·         2.Nf3 شاخه ی دو اسب

كوششی برای نفوذ به مركز بدون خلق هدف برای سیاه. بازی ممكن است با 2...d5  3.Nc3 ادامه یافته و اكنون سیاه حركت تند و تیز 3...d4 و یاحركت خفیف تر 3...Nf6 را در آستین دارد.

·         3...d4 

به گفته ی یكی از اساتید: "سفید مركز را نادیده گرفته است پس چرا بی درنگ از این كوتاهی خود تنبیه نشود؟"

4.Ne2 c5  5.c3 Nf6  6.d3 Nc6  7.g3 e5  8.Bg2 Be7

تقریبا اینگونه به نظر می رسد كه سفید، فرانسه بازی كرده است! بازی سیاه بصورت قابل توجهی آزاد تر از دیگر ادامه های مرسوم بوده و برای وسط بازی چشم انداز گسترده ای در اختیار دارد.

·         3...Nf6  4.e5 Nfd7  5.d4 c5 

این وضعیت آشنا به نظر می رسد چرا كه ادامه ای از شاخه ی پیشروی پیاده تلقی می شود، تنها این ادامه كه در آن سفید پیاده ی c خود را متوقف كرده است و نمی تواند مركز را حمایت كند برای سیاه بهتر است.  

مختصری راجع به ادامه های جابجا شده...

همچنانكه از آخرین شاخه ی بالا می توان دید ادامه های جابجا شده زیاد هم غیر متداول نیستند و علاقه مندان این دفاع باید در هر زمانی از امكان بروز انها مطلع باشند. در اینجا دو راه رسیدن به این دفاع حتی از 1.d4 ارایه شده اند:

1.d4 e6

این همان چیزی است كه من تقریبا همیشه در مقابل 1.d4 بازی می كنم، دعوت از سفید برای چرخش به سمت دفاع فرانسه با 2.e4. در اینصورت من این تغییر گشایش را در نخستین مرحله از بازی به سمت مسیر دلخواه یك پیروزی اخلاقی می دانم. البته سفید هیچ اجباری برای 2.e4 نداشته و واقعیت این است كه اغلب 2.c4 Nf6  3.Nc3 c5 بازی می شود (یكی دیگر از ادامه های جابجا شده) منجر به بنونی یا 2.Bf4 منجر به گونه هایی از گشایش پیاده ی وزیر. من معمولا با 2...Nf6 ادامه می دهم هر چند این وضعیت از امكانات ابتكاری زیادی برخوردار است و نیازمند تخصص ویژه  است.

نكته ی پایانی

آیا تا بحال تجربه ی شكست در مقابل دفاع فرانسه را داشته اید؟ فرانسه برای من مملو از پویایی و امكانات بی پایان است. این دفاع محكم همچنان توانایی هدایت مسیر بازی به سمت آتش بازی و ارضای بازیكنان جان سخت و شجاع را دارد. یك دفاع بسیار سازگار كه محبوبیت مداوم آن گواه كیفیت ذاتی آن است، با بیش از 100 سال سایقه ی تحلیل در بالاترین سطح ممكن.

به عقیده ی من بهترین راه برای فراگیری دفاع فرانسه مطالعه ی بازیهای خبرگان عرصه ی شطرنج در این دفاع است. خبرگانی مانند: نیمزوویچ، باتوینیك، پتروسیان، كورچنوی و اولمان. سپس فقط 1...e6 بازی كنید و ببینید كه چه اتفاقی خواهد افتاد! شما نیز شیفته ی این گشایش اعجاب انگیز خواهید شد. 

دانلود بازی هایی توسط این بازیكنان در دفاع فرانسه

Click here

بازیكنان دفاع فرانسه را "فرزند بی نظیر" می نامند و باتوینیك مدعی می شود كه فرانسه متعلق به هر كسی نیست. كسی كه "شخصیت شطرنجی واقعی" و "تمهیدات كاری سخت" داشته باشد می تواند در این میدان پیكار كند. اگر تمایلی به انجام كار سخت ندارید بهتر است شطرنج را كنار بگذارید و بازی هایی مانند دومینو را انتخاب كنید! فرانسه نتیجه ی تلاش شما را با قدرت و زیبایی خود، چندین برابر، جبران خواهد كرد.

شما را با یكی  از بازیهای خودم در این دفاع تنها می گذارم. من بازی را به طور وحشتناكی در شروع از دست دادم  اما از قدرت این دفاع و بازی شگفت انگیزی كه در ادامه ارایه شد با مقداری پیچ و تاب در وضعیت، پایان با تساوی رقم خورد. می توانید این بازی را با توضیح و ارزیابی ببینید.

Click here

Chessdaddy - licenser [C10]  Casual Email Game @ IYT, 05.2001

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Nxf6+ gxf6 6.Be3 Nc6 7.Nf3 Bd7 8.Bc4 Bd6 9.Qe2 Qe7 10.0-0 0-0-0 11.c3 Rdg8 12.Rfe1 Kb8 13.a4 Rg4 14.h3 Rg7 15.Bh6 Rg6 16.Qe3 f5 17.b4 Rhg8 18.g3 Bxg3 19.fxg3 Rxg3+ 20.Kh2 Rg2+ 21.Kh1 R2g3 22.Re2 Rxh3+ 23.Rh2 Rxf3 24.Qxf3 Ne5 25.dxe5 Bc6 26.Qxc6 bxc6 27.Be3 Rg4 28.Bd4 Rh4 29.Raa2 Kb7 30.Rag2 Qd8 31.Bf1 Rxh2+ 32.Rxh2 a5 33.bxa5 Qd5+ 34.Bg2 Qxa5 35.Rxh7 Qxa4 36.Bf3 Qc4 37.Kg2 Qa2+ 38.Kg3 Qa8 39.Kf4 Qg8 40.Rh1 Qa8 41.Rb1+ Kc8 42.Rb5 Qa1 43.Rc5 Qc1+ 44.Be3 Qf1 45.Rxc6 Qh3 ½-½