تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - طراحی برای مات
سه شنبه 2 تیر 1388

طراحی برای مات

   نوشته شده توسط: خلیل حسینی    نوع مطلب :دریافت ،

طراحی برای مات آوزش این مهرات با استفاده از چند بازی مربوط به بزرگان شطرنج می باشد.

Shirazchess.com