تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - مقدمه ای بر گشایش اسپانیایی
شنبه 9 خرداد 1388

مقدمه ای بر گشایش اسپانیایی

   نوشته شده توسط: خلیل حسینی    نوع مطلب :دریافت ،

     گشایش اسپانیایی یا "شروع روی لوپز" گشایشی قدیمی و قابل ملاحظه است که بسیار مورد ارزیابی قرار گرفته است. گشایشی با بیشترین امكان منطقی سفید برای ادامه ی یك حمله به مركز سیاه از حركت دوم. مقاله ی حاضر معرفی هر چند مختصری از این گشایش معتبر است.

از اینجا دریافت نمایید.

Shirazchess.om