تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - فیل فعال در وسط بازی
چهارشنبه 6 خرداد 1388

فیل فعال در وسط بازی

   نوشته شده توسط: خلیل حسینی    نوع مطلب :دریافت ،

موضوع فیل فعال در وسط بازی یكی از تم های اساسی افزایش برتری در وسط بازی است كه این مقاله می تواند موجب افزایش این مهارت گردد.  

از اینجا دریافت كنید.

Shirazchess.com