تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - درس هایی از كاپابلانكا(قسمت دوم)
یکشنبه 13 اردیبهشت 1388

درس هایی از كاپابلانكا(قسمت دوم)

   نوشته شده توسط: خلیل حسینی    نوع مطلب :دریافت ،

دومین قسمت از این مجموعه جهت آشنایی با تعدادی از مهارتهای یكی از بزرگترین استادان عرصه ی شطرنج ارایه می گردد.

از اینجا دریافت كنید.

Shirazchess.com