تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - اجبار در حركت (قسمت اول)
شنبه 5 اردیبهشت 1388

اجبار در حركت (قسمت اول)

   نوشته شده توسط: خلیل حسینی    نوع مطلب :دریافت ،

یكی از مهمترین موضوعات استراتژیك اخر بازی "اجبار در حركت حریف" می باشد كه استفاده ی صحیح از این مهارت تا حدود زیادی به ارتقای سطح بازی كمك می كند. قسمت اول مطلبی با این موضوع تهیه شده است كه جهت دریافت و استفاده در اختیارتان قرار می گیرد.

از اینجا دریافت كنید.

Shirazchess.com