تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - اصول بازی شطرنج
دوشنبه 26 اسفند 1387

اصول بازی شطرنج

   نوشته شده توسط: خلیل حسینی    نوع مطلب :دریافت ،

قابل توجه كلیه كسانی كه بتازگی در زمره ی علاقه مندان شطرنج قرار گرفته اند و یا با همه ی علاقه مندی تاكنون نتوانسته اند مرجعی فارسی برای ارتقای توانایی خود پیدا كنند. "اصول بازی شطرنج" عنوان كتابچه ای است مختصر و مفید كه به تازگی از یكی از نرم افزارهای آموزشی جدید شطرنج استخراج و توسط "كانون اندیشمندان پارس" ترجمه گردیده است. 101 قاعده ی اصلی بازی شطرنج برای گرفتن نتیجه ی برتر در مراحل مختلف شروع، وسط و آخر بازی. دانلود كنید و استفاده نمایید.

از ابنجا دانلود كنید.

Shirazchess.com