تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - چه گوارا و شطرنج
یکشنبه 11 اسفند 1387

چه گوارا و شطرنج

   نوشته شده توسط: خلیل حسینی    

كمتر كسی است كه با اندیشه، شخصیت و عمل "ارنستو چه گوارا" آشنایی نداشته باشد. بین جستجوهای اینترنتی- البته نه اتفاقی- این مطلب را پیدا كردم كه خالی از لطف نیست. علاقه مندی این مبارز به شطرنج در این سطح مایه ی دلگرمی و خرسندی است.

Rogelio Ortega (simultaneous) – Ernesto Che Guevara
Havana (date?)
Queen’s Pawn Game

1 Nf3 d5 2 e3 e6 3 d4 Nf6 4 Bd3 g6 5 O-O Bg7 6 b3 O-O 7 Bb2 b6 8 Nbd2 Na6 9 Ba3 c5 10 Ne5 Qc7 11 Rc1 Nd7 12 f4 Nb4 13 Bxb4 cxb4 14 e4 Qc3 15 Ndf3 dxe4 16 Bxe4 Qe3+ 17 Kh1 Qxe4 18 Ng5 Qd5 19 c4 bxc3 20 Rxc3 Bb7 21 Ngf3 Rac8 22 Rd3 Ba6 23 White resigns.

Miroslav Filip (simultaneous) – Ernesto Che Guevara
Havana, 1962
Queen’s Gambit Declined

1 Nf3 d5 2 c4 c6 3 d4 Nf6 4 Nc3 g6 5 Bf4 Bg7 6 e3 Bf5 7 Qb3 b6 8 Be2 O-O 9 0-0 Ne4 10 Rfe1 Nxc3 11 bxc3 e6 12 h3 Nd7 13 cxd5 exd5 14 c4 dxc4 15 Bxc4 Nf6 16 Be5 Be4 17 Nd2 Bd5 18 Bxd5 Qxd5 19 Qxd5 Nxd5 20 Bxg7 Kxg7 21 Rec1 Rac8 22 Rab1 f5 23 Nf3 c5 24 dxc5 Rxc5 25 Rxc5 bxc5 26 Rc1 Rc8 Drawn.

Miguel Najdorf (simultaneous) – Ernesto Che Guevara
Havana, 1962
Ruy López

1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3 d6 8 c3 O-O 9 h3 h6 10 d4 Re8 11 Nbd2 Bf8 12 d5 Ne7 13 c4 bxc4 14 Nxc4 c6 15 dxc6 Nxc6 16 Be3 Be6 Drawn.

1 e4 c5 2 Nc3 d6 3 g3 Nf6 4 Bg2 Nbd7 5 Nge2 e5 6 O-O Be7 7 d3 O-O 8 f4 a6 9 fxe5 dxe5 10 b3 Nb6 11 Be3 Be6 12 Qd2 Ng4 13 a4 Nf6 14 Na2 Qc7 15 c4 Rad8 16 Nac3 Rd7 17 Nd5 Bxd5 18 exd5 Nc8 19 Nc3 Nd6 20 Ne4 Nfxe4 21 dxe4 a5 22 Qf2 f5 23 Qc2 Bd8 24 exf5 Rdf7 25 g4 b6 26 Rf2 h6 27 Be4 Bf6 28 Raf1 Qe7 29 Rf3 Bg5 30 Qd3 Qf6 31 h3 Kh8 32 Bxg5 Qxg5 33 Qe3 Qf6 34 Kg2 Re8 35 Kg3 Kg8 36 h4 Kf8 37 Kh3 Rd8 38 Rg1 Qe7

dia 01

39 g5 hxg5 40 Rxg5 Ke8 41 Bc2 Kd7 42 Rg6 Rh8 43 Qg5 Rf6 44 Rxg7 Nf7 45 Qg4 Kd6 46 Rg6 Kc7 47 Rxf6 Qxf6 48 Rg3 Rh7 49 h5 Nh8 50 Qg5 Qf7 51 Kh4 Kb7 52 f6 Rxh5+ 53 Qxh5 Qxf6+ 54 Qg5 Qf2 55 Qg7+ Nf7 56 Qg4 Qf6+ 57 Kh3 Qf1+ 58 Kh2 Resigns.

Armando Acevedo – Ernesto Che Guevara
Camagüey, 29 May 1964
Ruy López

1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Bxc6 dxc6 5 O-O Bd6 6 d4 exd4 7 Qxd4 f6 8 Nc3 c5 9 Qe3 Nh6 10 e5 Ng4 11 Qe4 Nxe5 12 Nxe5 Bxe5 13 Be3 Qe7 14 Nd5 Bxh2+ 15 Kxh2 Qxe4 16 Nxc7+ Kf7 17 Nxa8 b6 18 Nxb6 Bb7 19 White resigns.