تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - تفسیر بازی های سریع دور سوم و چهارم
دوشنبه 5 اسفند 1387

تفسیر بازی های سریع دور سوم و چهارم

   نوشته شده توسط: خلیل حسینی    

 

(7) Ghaem Magham,Ehsan (2604) - Karpov,Anatoly (2664) [B14]

Mate of the king (Rapid) Tehran (7), 01.02.2009

[Fritz 11 (10s)]

B14: Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack with 5...e6 and 5...g6

1.e4 c6 2.c4 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Nf3 Bb4 7.cxd5 Nxd5 8.Qc2 Nc6 9.Bd3 Ba5 10.a3 Nxc3 11.bxc3 Nxd4 12.Nxd4 Qxd4 13.Bb5+ Bd7 14.0–0 Qe5 15.Bxd7+

آخرین حرکت گشایشی کتاب.

15...Kxd7

سیاه امکان قلعه گیری را از دست می دهد.

16.Qa4+ Ke7 17.Rb1 b6 18.Bf4 Qc5

18...Qxc3 19.Rbc1 Qd3 20.Bg5+ f6 21.Rc7+ Kd8 22.Bf4+-

19.Rb5

سفید تهدید گرفتن مهره با Rb5xc5 را دارد.

19...Qc8

19...Qxc3??

سیاه باید این پیاده را مسدود کند.

20.Rc1 Qd3 21.Rd1+-

20.Rg5 g6

20...Qxc3??

سیاه باید فشار خود بر این پیاده را حفظ کند. 

21.Rc1 Rhd8 22.Rxc3 Bxc3 23.h3+-;

کم خطر تر:

20...Bxc3 21.Rc1 Rd8 22.Qb3±

21.Rg3 f6

پوشش e5+g5. 21...Bxc3?  بی ارزش است چرا که:

 

21...Bxc3? 22.Rd1 Rd8 23.Rxd8 Qxd8 24.Rxc3+-

22.Re1 Qd7

22...Rd8 23.Rh3 h5 24.Qc2=

23.Rxe6+² Qxe6

سیاه تهدید مات دارد.

24.Re3

Re3xe6 سفید را میخکوب خواهد کرد.

24...Rad8

24...Qxe3 25.Bxe3 Rac8 26.g4²

25.Rxe6+± Kxe6 26.Qc6+ Ke7 27.g4 h6

جلوگیری از ورود بی اجازه به g5

28.h4 g5 29.Be3 gxh4 30.Bd4 Rhf8 31.Kg2 Rd7 32.Kh3 Rf7 33.Kxh4 Rd6 34.Qa8 Ke6 35.f4 f5??

وحشتناک، هر چند بازی به هر حال از دست رفته است.

35...Rfd7+-

36.Qe8+ Re7 37.gxf5+ Kxf5 38.Qxe7

38.Qxe7 Rd5 39.Qf7+ Ke4 40.Qe6+ Kd3 41.Qxd5 Kc2 42.f5 b5 43.f6 Bb6 44.f7 Bd8+ 45.Qxd8 b4 46.f8Q h5 47.cxb4 Kd2 48.Qf2+ Kd3 49.Qd5 a6 50.Be5#  1–0

 

(8) Karpov,Anatoly (2644) - Ghaem Maghami,Ehsan (2604) [E36]

Mate of the king (Rapid) Tehran (8), 01.02.2009

[Fritz 11 (10s)]

E36: Nimzo-Indian: Classical: 4...d5 5 a3

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 d5 5.a3 Bxc3+ 6.Qxc3 dxc4 7.Qxc4 b6 8.Nf3 0–0 9.Bg5 Ba6 10.Qc2 Nbd7

آخرین حرکت گشایشی کتاب

11.Rd1 Qc8 12.e4

12.g3 Bb7²

12...Bxf1= 13.Kxf1 h6 14.Bxf6 Nxf6 15.Ne5 c5 16.dxc5 bxc5 17.f3

جلوگیری از ورود غیر مترقبه ی حریف به g4

17...Qc7 18.Qc3 Rfd8 19.Kf2 Nd7 20.Nxd7 Rxd7 21.Rxd7 Qxd7 22.Rc1 Rb8 23.Rc2

23.Qxc5 Qd2+

در این وضعیت واضح است که 23...Rxb2+?! حرکتی نا مرغوب است.

(23...Rxb2+?! 24.Rc2 Rxc2+ 25.Qxc2³)

24.Kg3 Rxb2–+

23...Qd6

سیاه تهدید گرفتن مهره با Qd6xh2 را دارد.

24.e5

تهدید سفید گرفتن مهره با e5xd6 است.

24...Qb6 25.Kg3 g6 26.h4 Kg7 27.Qe3

فشار بر پیاده ی جدا افتاده.

27...Qb3 28.Qxb3 Rxb3

یک آخر بازی رخ.

29.Kf4 c4 30.g4 c3 31.bxc3 Rxa3 32.c4 Ra4 33.Ke3 Kf8 34.c5 Ra3+ 35.Kf4 Ra4+ 36.Kg3 Ke8 37.c6 Kd8 38.Rd2+ Kc7

تهدید سیاه گرفتن مهره با Kc7xc6 است.

39.Rd7+

چنگال سفید: c7+f7

39...Kxc6 40.Rxf7 Kd5

تهدید سیاه گرفتن مهره با Kd5xe5 است.

41.Rg7

41.Rf6 h5

41...g5=

41...Kxe5 42.Rxg6 Ra1 43.Rxh6 Rg1+ 44.Kh2+-

42.h5

بهره گیری لز فضا توسط سفید.

42...Kxe5

42...Ra1!? ایده ای جالب است.

42...Ra1!? 43.Rg6 a5 (43...Kxe5 44.Rxh6 Rg1+ 45.Kh2±) 44.Rxh6 a4= (44...Kxe5? 45.Rg6 Rg1+ 46.Kh2+-)

43.Rg6± 1–0