تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - انتشار كتاب "استراتژیهای مدرن آخر بازی"

انتشار كتاب "استراتژیهای مدرن آخر بازی"

سفارش به آموختن آخر بازی به عنوان نخستین گام در جهت آموزش فنی شطرنج، بسیار تامل برانگیز و قابل توجه است. کتاب "استراتژیهای مدرن آخر بازی" که بتازگی توسط "کانون اندیشمندان پارس" ترجمه و تالیف گردیده و جهت چاپ و انتشار در اختیار "انتشارات فرزین" قرار گرفته است، تلاشی است در جهت افزایش مهارت كنترل و ادامه ی آخر بازی تا رسیدن به نتیجه ی مورد نظر با استفاده از استراتژیهای نوینی كه در اثنای دو بخش موجود در این كتاب معرفی و تفسیر می گردند.

بخش اول این كتاب شامل آموزش 22 درس از استراتژیهای شناخته شده و كارامد در آخر بازی بوده که هر کدام در اثنای تحلیل و ارزیابی یک بازی با مهارت تمام توسط "ژان ون ریک" آموزش داده می شوند. این دروس عبارتند از:

1- یک حمله در مرکز 2- حمله به شاه 3- حمله از جناحین 4- محاصره ی حریف 5- بلوکه همه جانبه 6- بلوکه با اسب 7- محدود سازی سراسری 8- محدودیت و زمان 9- تحکیم و تقویت 10- تقویت دفاع 11- خانه های قوی، خانه های ضعیف 12- تسلط قطری 13- مبارزه برای یک خانه ی مهم 14- حمایت مفرط 15- حمله ی متقابل، مقابله ی مستقیم 16- حمله ی متقابل، فرار به جلو 17- شکاف با پیاده ها 18- شکاف با سوارها 19- مانور پوزیسیونی 20- اجبار در حرکت 21- قربانی پوزیسیونی، برنده 22- قربانی پوزیسیونی، تساوی.       

بخش دوم این كتاب كه شامل150 آخر بازی تفسیر شده از50 شطرنجباز معتبر عرصه ی شطرنج جهان است، انتخابی مختصر از سی كتاب است كه از سال 1993 تا 2004 نوشته شده اند و از نظر بار آموزشی از كیفیت ممتازی برخوردارند. مضمون اصلی این كتابها تحلیل آخر بازی بازیكنانی است كه هنرمندان آخر بازی تلقی می گردند. استراتژی های بكار رفته در آخربازی محور اصلی تحلیل بازی تلقی می گردد.  

تنوع موجود در انتخاب بازی های این كتاب به گونه ای است كه تقریبا هر سلیقه ی استراتژیك را پوشش داده و بازیكنان با هرگونه علاقه ی شخصی در نوع بازی می توانند با رجوع به بازیكن مورد علاقه، از فرایند طراحی و پیاده سازی تم مورد نظر در آخر بازی انجام شده استفاده برند. جهت اطمینان از كیفیت مطالب و ترجمه از نقطه نظرات مربی ارزنده ی كشور جناب آقای "ساسان ربیعی" و همچنین همكاری جناب آقای غیاثی ریاست محترم انتشارات فرزین استفاده شده است. بزودی این كتاب راهی بازار كتاب گردیده و علاقه مندان می توانند استفاده نمایند.